Copcha üyelik şart ve koşulları

İşbu;

 

 1. Üyelik Sözleşmesi BYG Yapı, Danışmanlık LTD. ŞTI. (“Copcha”) tarafından, https://copcha.com.tr web sitesinin kullanılmasına ilişkin kuralları ve şartları belirlemek amacıyla hazırlamıştır.
 2.  “Copcha”, Sözleşmeyi onaylayan üyelerine kampanya ve duyuruları düzenli olarak gönderir ve online alışveriş yapmasına olanak verir.
 3. Üye kendisinin belirleyeceği bir “şifre” ye sahip olur. Kullanıcı dilediği zaman şifresini değiştirebilir. “Copcha” üye güvenliği konusunda tüm önlemleri almış bulunmaktadır. Üyeler ise üye güvenliğinden kendileri de sorumludur. “Copcha”, müşterilerinden hiçbir şekilde şifre bilgisini istememektedir. www.copcha.com.tr, şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir.Kayıt sırasında vermiş olduğunuz e-mail adresi üyeye özeldir ve tek üyelik oluşturma imkanına sahiptir; aynı e-mail adresi ile iki farklı üyeliğiniz olamaz. “Şifre” sadece kullanıcı tarafından bilinir. Kullanıcının üyelik gerektiren servislere bağlanabilmesi için kayıt sırasında girdiği e-mail adresi ve şifresini girmesi gerekmektedir.
 4. Üye, www.copcha.com.tr’ ye verdiği kişisel ve alışveriş bilgilerinin tarafına kampanya uygulamaları sunulması amacıyla www.copcha.com.tr’nin kendisiyle iletişime geçmesini kabul eder.
 5. Üye, www.copcha.com.tr’ye üye olurken vermiş olduğu eksik ve yanlış bilgi nedeniyle uğrayacağı zararlardan yalnızca kendisinin sorumlu olduğunu, yanlış bilgi vermesi durumunda ve işbu sözleşmenin Üye tarafından ihlali halinde, “Copcha”’nın tek taraflı olarak herhangi bir ihbara ve ihtara ihtiyaç duymaksızın üyeliğini sona erebileceğini kabul eder.
 6. Üye, tüm hakları “Copcha”’ya ait olan ve www.copcha.com.tr üzerinde yer alan bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik, yazı, görsel, video vb. eserleri veya herhangi bir içeriği kopyalamayacağını, çoğaltıp yayınlamayacağını, pazarlamayacağını kabul ve taahhüt eder.
 7. www.copcha.com.tr herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. “Copcha”’nın sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı www.copcha.com.tr üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.www.copcha.com.tr kullanıcı adı ve şifresini doğru şekilde girmiş olmasına rağmen Üyenin sisteme girişini veya yeni bir şifre almasını neden belirtmeksizin engelleyebilir. www.copcha.com.tr kendi ürettiği ve/veya dışarıdan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerini mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.Üyelerin ürettiği ve yayınlamak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserler izinsiz kullanılamaz.www.copcha.com.tr ’de satışa sunulan ürünlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini değiştirme yetkisi münhasıran www.copcha.com.tr ’ye aittir.www.copcha.com.tr, üyenin başka web sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu takdirde üyenin geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden www.copcha.com.tr sorumlu değildir. “Copcha” ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu sözleşmenin uygulanmasında değişiklik yapabileceği gibi, mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. www.copcha.com.tr üyelik gerektirmeyen servisleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürebilir, ilave servisler açabilir, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir.
 8. Üye bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda “Copcha”‘nın bilgisayar kayıtlarıyla, HMK 193. vd maddeleri anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul ve taahhüt eder. Copcha kayıtlarına yönelik her türlü itiraz ile bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.www.copcha.com.tr internet sitesinde Üye’ler tarafından beyan edilen, yazılan fikir ve düşünceler ve kullanılan ifadeler münhasıran Üyelerin kendi kişisel fikir ve yorumlarıdır ve bu fikir ve yorumların sonuçlarından yalnızca Üye sorumludur. Bu görüş ve düşüncelerin “Copcha”’ ile hiçbir ilgisi ve bağlantısı bulunmamaktadır. “Copcha”’nın Üye’nin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişi veya kurumların uğrayabileceği zararlardan veya üçüncü kişi veya kurumların beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle Üye’nin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.Üye  www.copcha.com.tr internet sitesini kullanırken tüm yasal mevzuat hükümlerine uymayı ve söz konusu hükümleri ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt eder. Aksi durumda, oluşacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran Üye sorumlu olacaktır.“Copcha” bilgilerinizin güvenliğini korumayı taahhüt eder. Çevrim içi toplanan bilgilerin yetkili olmayan kişilerin eline geçmesi ve kullanılmasını önlemek üzere gerekli fiziksel ve  elektronik  önlemler tarafımızca alınmıştır.

  Üye’nin izninin olması veya kanunen buna yükümlü olunduğu haller dışında Üye’nin kişisel bilgileri üçüncü şahıs veya kurumlarla dağıtım, satış ve/veya kiralama yöntemi ile paylaşılmamaktadır. Üye’nin kabul etmesi halinde, üçüncü şahıs ve/veya kurumlara ait ilgilenebileceğinizi düşündüğümüz bilgileri sizinle paylaşmak için kişisel bilgilerinizi kullanabiliriz. Sistemimizde bulunan size ait herhangi bir bilginin hatalı ya da eksik olduğunu düşünüyorsanız bize yukarıda iletişim sayfasından ulaşarak bu bilgiyi düzeltmemizi isteyebilirsiniz.

 9. Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise yürürlükteki Türk mevzuatı uygulanacaktır.
 10. İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde T.C. Ankara Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.
 11. Üye, üye kayıt formu doldurduktan ve şifre aldıktan sonra bu sözleşme taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.
 12. “Copcha” dilediği zaman bu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.