MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

TARAFLAR:

Satıcı:

Ünvan: BYG Yapı, Danışmanlık, Gıda, Turizm, Reklam, Organizasyon, Taahhüt, Sanayi ve Ticaret LTD. ŞTİ.
Adres: Atatürk BLV. Engürü ÇRŞ. No:107-21/38 Kızılay/Ankara
Telefon: 0(312) 4184551
E-posta: info@copcha.com.tr

Alıcı:

  • Müşteri olarak www.copcha.com sitesine üye olan kişi. Üye olurken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır. Detaylı bilgiler yukarıda belirtilmiştir.

Sözleşme konusu ürün:

Ürünün / Hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır.
Ürünlerimizin büyük bir kısmı el yapımı olduğundan satın aldığınız ürünün rengi ve boyutu, internet sitesinde görünenden farklı olabilir. ALICI sözleşme konusunu oluşturan bu ürünlerdeki farklılığı sipariş sonlandığında peşinen kabul ettiğini beyan eder.

Satıcı ve Alıcı işbu sözleşme (“Sözleşme”) tahtında bir arada “Taraflar” ve ayrı ayrı “Taraf” olarak anılabilecektir.

GİRİŞ:

Alıcı, aşağıdaki hususlarda açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde Satıcı tarafından bilgilendirildiğini, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında ürün sipariş verdiğini Sözleşme hükümlerince kabul, beyan ve taahhüt eder.

  • Satıcı’nın isim, ünvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri,
  • Satışa konu malın temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı, ödeme sekli, teslimat koşulları ve masrafları ile varsa ilave maliyetler vs. satışa konu ürün ile ilgili tüm ön bilgiler,
  • Ürüne ilişkin taahhütlerin geçerlilik süresi,
  • Cayma hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı ve şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs.

1. KONU

1.1 Sözleşme’nin konusu, Alıcı’nın Satıcı’ya ait www.copcha.com.tr internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yapacağı, nitelikleri ve satış ücreti belirtilen ürünün/ürünlerin (“Ürün”) satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

1.2 SATICI el yapımı, narin takılar ve aksesuarlar üretmektedir. Sözleşme konusu ürün ve ürünlerin özellikleri, malzemeleri, rengi, satış bedeli, teslimat şartları www.copcha.com.tr web sayfası ürün özellikleri kısmında verildiği gibidir.

2 . ALICI’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

2.1 Alıcı, Sözleşme’de kendisine yüklenen edimleri mücbir sebepler dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.2 Alıcı, sipariş vermekle birlikte Sözleşme hükümlerini kabul etmiş sayıldığını ve Sözleşme’de belirtilen ödeme şekline uygun ödemeyi yapacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.3 Alıcı, www.copcha.com.tr adresinde yer alan sipariş/gönderim/iade/ödeme/bakım talimatları ve bilgileri, olası durumlara karşı alınan tedbirler ve yapılan uyarıları ile vergi ve yasal yükümlülükleri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.4  Satıcı Hatalı Ürün iadesi durumunda gönderim/posta masraflarından tamamından kendisinin sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. İade posta/gönderim ücreti sadece Ürün’ün hatalı olması durumunda Satıcı tarafından geri ödenecektir. İade edilen Ürüne ilişkin tüm sorumluluk, Ürün Satıcı’ya teslim edilinceye kadar Alıcı’ya aittir.

2.5 18 yaşından küçük kişiler www.copcha.com.tr internet sitesinden alışveriş yapamazlar. Tüketici, bu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, 18 yaşından büyük olduğunu teyit etmiş olur.

3. SATICI’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1 Satıcı, Sözleşme’de kendisine yüklenen edimleri mücbir haller dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.2 Satıcı, internet sitesindeki sistem ve dizayn hataları veya yasadışı yollarla internet sitesine yapılabilecek müdahaleler sebebiyle ortaya çıkabilecek tanıtım ve/veya fiyat yanlışlıklarından sorumlu değildir. Sözü edilen sistem ve/veya tasarım hatalarına bağlı olarak Alıcı Satıcı’dan hak iddiasında bulunamaz.

4. SİPARİŞ ŞEKLİ VE YÖNTEMİ

 4.1 Satıcı, Alıcı tarafından verilen sipariş işleme alınmadan önce, Alıcı’ya sipariş onay e-postası gönderilecektir.

4.2 Sipariş edilen Ürün’ün KDV dahil bedeli, Türk Lirası olarak  Alıcı tarafından onaylandıktan sonra, www.copcha.com.tr internet sitesi aracılığıyla Alıcı’nın kredi kartından/havale/EFT/PayPal şeklinde tahsil edilecektir.

Bu süreçteki herhangi bir aksama durumu ya da kredi kartı ile ilgili ortaya çıkabilecek problemler Alıcı’ya sözleşmede belirttiği telefon/faks/e-posta/posta yollarından biri veya bir kaçı kullanılmak sureti ile bildirilecektir. Gerekirse Alıcı’dan bankası ile görüşmesi istenebilir.

4.3 Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yapıldığı ya da havalenin veya EFT’nin Satıcı hesaplarına ulaştığının belirlendiği andır.

Sipariş tarihinden itibaren bir hafta içinde havalesi yapılmayan siparişler iptal edilecektir.

4.4 Satıcı, siparişte sorun tespit ettiği durumlarda, Alıcı’nın vermiş olduğu telefon/faks/e-posta/posta yollarından biri veya bir kaçı kullanılmak suretiyle Alıcı’ya ulaşamadığı takdirde, siparişin yürürlüğe koyulmasını on beş (15) gün süreyle donduracaktır.

Alıcı’nın bu süre içerisinde, Satıcı ile konuyla ilgili olarak iletişime geçmesi beklenir. Bu süre içerisinde Alıcı’dan herhangi bir cevap alınamazsa, Satıcı, her iki tarafın da zarar görmemesi için siparişi iptal eder.

4.5 Siparişin işleme alınmasını takiben, haklı bir nedenle Ürün’ün tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması ve/veya stok problemi ile karşılaşılması durumunda, Satıcı, Alıcı’yı hemen açık ve anlaşılır bir şekilde bilgilendirip Alıcı’nın onayını alacaktır.

Satıcı, Alıcı’nın onay vermesi durumunda;

  • Alıcıya eşit kalitede ve fiyatta başka bir ürün gönderebilir, veya
  • Alıcı’nın arzusu ve seçimi doğrultusunda yeni başka bir ürün gönderebilir, veya
  • Ürün’ün stoklara girmesi ya da tedarike engel diğer sebeplerin ortadan kalkmasını bekleyebilir, veya
  • Siparişi iptal edilebilir.

5.  ÖDEME ŞEKLİ VE YÖNTEMİ

5.1 Alıcı, üyelik ve dolayısıyla fatura ve sevkiyat bilgilerinin doğru olmadığı veya noksan olduğu durumlardan doğacak zararları tamamıyla karşılamayı ve bu durumların neden olacağı her türlü sorumluluğu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Alıcı, sipariş formundaki bilgilerin doğru olmadığı veya noksan olduğu durumlardan doğacak zararları tamamıyla karşılamayı ve bu durumların neden olacağı her türlü sorumluluğu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Satıcı, Alıcı’nın vermiş olduğu bilgiler gerçekle örtüşmediğinde, siparişi durdurma hakkını saklı tutar. Bu durumda, 4.4. maddede yer alan yöntem uygulanabilecektir.

5.2 Fatura edilecek kişi ile Sözleşme’ye taraf olan kişi aynı olmak zorundadır.

5.3 Alıcı, www.copcha.com.tr internet sitesinden aldığı Ürün’ün ödemelerini kredi kartı veya  havale/ EFT veya PayPal yoluyla yapabilir.

Alıcı, EFT yoluyla ödeme yapmayı tercih etmiş ise, hesaba geçme tarihi dikkate alınacaktır.

Alıcı, havale ve/veya EFT yoluyla ödeme yapmayı tercih etmiş ise, “Gönderen Bilgileri”nin fatura bilgileri ile aynı olması ve sipariş numarasının yazılması gereklidir.

Alıcı, kredi kartı yoluyla ödeme yapmayı tercih etmiş ise, Ürün’ün tesliminden sonra Alıcı’ya ait kredi kartının Alıcı’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile, ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini Satıcı’ya ödememesi halinde, Alıcı’nın kendisine teslim edilmiş Ürün’ü üç (3) gün içinde Satıcı’ya göndermesi zorunludur. Bu tür durumlarda nakliye giderleri, ilgili banka(lar) tarafından talep edilen giderler, döviz alım satım giderleri ve vergiler Alıcı’ya ait olacaktır.

Alıcı, kredi kartı ile ödeme yapmayı tercih etmiş ise, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve Alıcı arasındaki “Kredi Kartı Sözleşmesi” kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6. TESLİMAT ŞEKLİ VE YÖNTEMİ

6.1 Alıcı, Ürün’ün teslimatına ilişkin masrafların tümünü karşılayacaktır.

6.2 Teslimat kargo şirketi aracılığı ile Alıcı’nın satın alma sırasında doldurduğu formda belirtilen adresine,  teslim edilecektir. Teslim anında Alıcı’nın adresinde bulunmaması durumunda dahi Satıcı edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir.

6.3 Teslimat süresi, sipariş onayı mailinin gönderilmesinden ve Sözleşme’nin kurulmasından itibaren otuz (30) gündür. Alıcı’ya önceden yazılı olarak veya bir sürekli veri taşıyıcısıyla bildirilmek koşuluyla bu süre en fazla on(10) gün uzatılabilir.

Ürün Alıcı’ya sevkedildiğinde Satıcı Alıcı’ya teslim gününün öngörebilmesi amacıyla bir takip numarası verecektir.

Belirtilen günler içerisinde Ürün Alıcı’ya ulaşmadıysa teslimat problemleri, info@copcha.com.tr e-posta adresi kullanılmak sureti ile derhal bildirilmelidir.

6.4 Satıcı, teslimat bilgilerindeki yanlışlıktan ya da Alıcı’nın yerinde olmamasından veya Ürün’ün Alıcı tarafından geç teslim alınmasından , ya da ürünün kargo şirketinde beklemiş olmasından, Ürün, Alıcı’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden  sorumlu tutulamaz ve bunlardan dolayı oluşan giderler ve sair zararlar da Alıcı’ya aittir.

6.5 Kargo şirketi tarafından teslim edilen  paketin zarar görmüş olması durumunda, Alıcının anılan  paketi teslim almayarak kargo şirketi yetkilisine tutanak tutturması gereklidir. Paket Alıcı tarafından teslim alındığı takdirde kargo şirketinin görevini tam olarak yaptığı kabul edilmiş adlediecektir.  Paket kabul edilmemiş ve tutanak tutulmuş ise, durum tutanağı Alıcı’da kalan kopyasıyla birlikte derhal Satıcı’ya bildirilmelidir. Satıcı, en kısa sürede yeni ve sağlıklı bir teslimatın gerçekleşmesini sağlayacaktır.

6.6 Ürün’ün teslim yükümlülüğünün yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı hâllerde, Alıcı bu durumdan haberdar edilerek ödemiş olduğu toplam bedel ve varsa onu borç altına sokan her türlü belge en geç on (10)gün içinde kendisine iade edilerek sözleşme iptal edilir. Alıcı’nın ürün bedelini, kredi kartı ile  ödemiş olması halinde, Sözleşme’nin 7.8 maddesi hükümleri saklıdır.

Böyle bir durumda, Alıcı’nın Satıcı’dan ilave herhangi bir maddi ve manevi zarar talebi olmayacaktır.

7. CAYMA HAKKI, ÜRÜN İADE POLİTİKASI VE GARANTİ

Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik uyarınca;

7.1 Alıcı, Ürün’ü teslim aldıktan sonra ondört (14)gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı süresi Alıcı’ya Ürün’ün teslim edildiği günden itibaren başlar.

7.2 Alıcı, cayma hakkını kullandığına dair bildirimini, yukarıdaki ondört (14)günlük süre içinde yazılı olarak veya sürekli veri taşıyıcısı vasıtasıyla gerçekleştirecektir.

7.3 Teslim alınmış olan Ürün’ün değerinin azalması veya iadeyi imkânsız kılan bir nedenin varlığı cayma hakkının kullanılmasına engel değildir. Ancak, değer azalması veya iadenin imkânsızlaşması Alıcı’nın kusurundan kaynaklanıyorsa, Alıcı, Ürün’ün değerini veya değerindeki azalmayı tazmin edecektir.

7.4 Satıcı, Alıcı’nın cayma hakkını kullanması halinde, cayma bildirimini içeren faturanın ürünle birlikte kendisine ulaşmasından itibaren en geç on (10)gün içerisinde almış olduğu toplam bedeli ve varsa Alıcı’yı borç altına sokan her türlü belgeyi Alıcı’ya hiçbir masraf yüklemeden iade edecektir.

7.5  6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca, Alıcı’nın istekleri ve/veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan Ürünler için cayma hakkı kullanılamaz.

7.6 Satıcı ürün bakımı ve kullanımı ile ilgili bilgileri https://copcha.com.tr/tamir-ve-bakim/ adresinde vermektedir. Ürünler, kullanımdan kaynaklı hatalar, Ürünün bakım kurallarına uyulmaması ve yanlış kullanım durumları haricinde teslimden itibaren 2 yıl garantilidir. Garanti şartları çerçevesinde gerekli onarım için Satıcı’ya gönderilen Ürünlerin kargo gideri Satıcı tarafından karşılanacaktır.

7.7 Üründeki hata giderilemez ise, öncelikle Ürün yenisi ile değiştirilir, aynı üründen tedarik edilemezse, Alıcı’nın tercihine göre muadili ile değiştirilir  veya para iadesi yapılır. Alıcı, vergi mevzuatı uyarınca, hatalı Ürüne ait iade işleminin yapılabilmesi için, kendisine Ürün ile birlikte teslim edilen Satıcı’ya ait fatura ve Sevk irsaliyesi belgelerini Ürün ile birlikte Satıcı’ya gönderecektir.

7.8  Kredi Kartına yapılan iadelerin kredi kartı hesaplarına yansıma süresi ilgili bankanın tasarrufundadır.

Daha detaylı bilgi için lütfen https://copcha.com.tr/iade-ve-degisim-politikasi/ bakınız .

8. GİZLİLİK

8.1 Satıcı, Alıcı tarafından iş bu Sözleşme’de belirtilen bilgiler ile ödeme yapmak amacı ile bildirilen bilgileri üçüncü şahıslarla paylaşmayacaktır. Satıcı bu bilgileri sadece idari/ yasal zorunluluğun mevcudiyeti çerçevesinde açıklayabilecektir.

8.2 Satıcı, Alıcı’ya ait kredi kartı bilgilerini kesinlikle saklayamaz. Alıcı’ya ait kredi kartı bilgileri, Satıcı tarafından, sadece tahsilat işlemi sırasında ilgili bankalara güvenli bir şekilde iletilerek provizyon alınması için kullanılacaktır.

8.3 Alıcı’ya ait telefon, e-posta adresi, posta adresi gibi bilgiler, Satıcı tarafından, sadece standart Ürün teslim ve bilgilendirme prosedürleri için kullanılacaktır. Ancak, Satıcı, Alıcı’nın onayını takiben, bazı dönemlerde kampanya bilgilerini, yeni ürünler hakkında bilgileri ve promosyon bilgilerini Alıcı’ya gönderilebilecektir.

9. İHBARLAR

9.1 Ticari nitelikteki işler için, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 18/3. maddesinde belirtilen ihbarlar ve diğer yazışmalar (özellikle temerrüd, fesih ve cayma ihbarları) noter, telgraf, taahhütlü mektup veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı e-posta sistemi ile gönderildikleri taktirde ve Türk hukukuna göre muteber surette tebliğ edilmiş sayıldıkları günden itibaren geçerli sayılacaktır.

10. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

10.1 Sözleşme’ye uygulanacak hukuk Türk hukukudur ve Sözleşme Türk hukukuna göre yorumlanacaktır.

10.2 Sözleşme ile ilgili veya Sözleşme’den ötürü doğacak uyuşmazlıklar, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca her yıl Aralık ayında ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile Tarafların yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemelerinde ve İcra Dairelerinde çözümlenecektir.

11. LİSAN

11.1 Sözleşme Türkçe olarak imzalanacaktır.

İşbu sözleşme Alıcı tarafından elektronik olarak onaylandığı tarihte yürürlüğe girer. ALICI bu Sözleşme’de ve ayrılmaz parçasını oluşturan sipariş formunda yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satış koşullarının ve sair tüm ön bilgileri aldığını, incelediğini ve tamamını kabul ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.